Obsługa Kadrowo – Płacowa

Oferujemy najwyższej jakości usługi kadrowo-płacowe. Rzetelna i sprawna obsługa zapewnia przedsiębiorstwu płynne funkcjonowanie. Jesteśmy na bieżąco z przepisami dotyczącymi prawa pracy, ubezpieczeń oraz wszystkich narzędzi potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania firmy.

Powierzenie nam obsługi kadrowo-płacowej pozwoli przedsiębiorcy na pełne skoncentrowanie się na celach biznesowych i rozwoju. Zajmiemy się profesjonalną realizacją zadań z zakresu przygotowania i obsługi umów, prowadzenia dokumentacji, sporządzania deklaracji dla placówek państwowych.

Gwarantujemy wsparcie na bieżąco oraz poufność wszelkich powierzonych nam informacji.

 

Lupa leżąca na pieniądzach


Jakie usługi z zakresu kadr i płac świadczymy?

Świadczone przez nas usługi z zakresu kadr i płac to:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
  • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
  • przygotowanie świadectw pracy,
  • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
  • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych,
  • przygotowanie deklaracji ZUS,
  • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA,
  • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B).