Księgowość uproszczona

Z prowadzenia księgowości uproszczonej mogą korzystać przedsiębiorstwa, których przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 mln euro. Po przekroczeniu tego limitu firma zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości.

 

Teczka z dokumentami


Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to jeden z rodzajów ewidencji księgowej dla klientów indywidualnych, który służy rozliczaniu działalności gospodarczej. Sposób prowadzenia KPiR reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Książka Przychodów i Rozchodów przeznaczona jest dla średnich i małych firm. Jest ona uproszczoną formą prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów funkcjonowania w ciągu danego roku, na podstawie ewidencjonowanych dokumentów księgowych. Ten rodzaj rozliczania daje możliwość określenia wysokości należnego podatku dochodowego, jaki przedsiębiorca powinien odprowadzić do Urzędu Skarbowego.
Przedsiębiorca, który zdecyduje się na rozliczanie za pomocą KPiR, zobowiązany jest do rzetelnego zapisywania zarówno przychodów, jak i kosztów prowadzenia swojej działalności. Rozliczanie w powyższy sposób daje możliwość wyboru jednej z dwóch form opodatkowania.

Płatnik może rozliczać się na zasadach ogólnych lub wybrać formę opodatkowania podatkiem liniowym. Formy te różnią się stawką podatkową oraz sposobem jego obliczania. Decydując się na rozliczanie w formie Książki Przychodów i Rozchodów rozlicza się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-36 lub PIT-36L, które należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku. Do takiego rodzaju księgowości zobowiązane są następujące podmioty gospodarcze: spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Usługi świadczone w ramach prowadzenia KPiR

W ramach prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów świadczymy następujące usługi:

 • księgowanie dokumentów do podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejne lata,
 • zakładanie i likwidacje działalności.

 

Zryczałtowany podatek dochodowy

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych jest prostszą formą prowadzenia ewidencji księgowej i rozliczania z Urzędem Skarbowym. W tej formie podatek obliczany jest na podstawie ewidencji samych dokumentów sprzedaży w oparciu o bardzo niskie, preferencyjne stawki podatkowe. Uproszczone procedury prowadzenia ewidencji dla celów obliczania zryczałtowanego podatku dochodowego powodują, że jest to najtańsza usługa księgowa, jednak nie każdy przedsiębiorca może wybrać ryczałt jako formę rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

 

Usługi świadczone w ramach rozliczania ryczałtowego

W ramach rozliczania ryczałtowego świadczymy następujące usługi:

 • księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznego zeznania podatkowego,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • zakładanie i likwidacje działalności.