Duże przedsiębiorstwa — usługi rachunkowe

Świadczymy usługi rachunkowe dla dużych przedsiębiorstw: spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i innych podmiotów, których roczne obroty przekraczają granicę określoną odpowiednimi przepisami. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są spółki akcyjne, z o.o. oraz komandytowo-akcyjne, a także wszystkie pozostałe podmioty, których przychody netto przekroczyły w ubiegłym roku wartość 1,2 mln euro.

Księgowość pełna to forma skrupulatnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmie. Dzięki niej przedsiębiorca jest w stanie dokładnie kontrolować wydatki, przychody i koszty prowadzenia działalności.

Inne podmioty, które nie są zobligowane powyższym przepisem, mogą zdecydować się na pełną księgowość prowadzoną w postaci księgi handlowej. Ta forma księgowości poprzez szerokie spektrum działań monitoruje wszystkie posunięcia finansowe firmy. Właściciele przedsiębiorstwa lub organ zarządzający na bieżąco mają wgląd do pełnego obrazu sytuacji finansowej firmy, co ma ogromny wpływ na schemat działania oraz na podejmowanie strategicznych decyzji. Takie działania mają na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa i rozwój konkretnych jego podzespołów.

 

Rozmowa dwóch elegancko ubranych osób