Kompleksowe rozliczenia VAT

Kompleksowe rozliczenia podatku VAT — zajmiemy się tym za Ciebie. Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, dotyczy zarówno sprzedawców jak i nabywców, ponieważ doliczany jest do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży.

Podatnik ma obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Skarbowym, składania deklaracji podatkowych, wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz okresowej płatności podatku VAT.

Powierzając w nasze ręce rozliczenia podatku VAT otrzymasz kompleksowe usługi obejmujące:

  • prowadzenia ewidencji VAT sprzedaży i zakupu,
  • prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz imporcie usług,
  • sporządzanie deklaracji VAT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego.

 

Osoba licząca na kalkulatorze